شماره های دسترسی انگلستان :

02030266680

02030266690

در این روش ابتدا با شماره دسترسی تماس بگیرید. در اولین تماس برای شناسایی شماره اکانت یا Account Number  پرسش می‌شود. با وارد کردن Account Number بلافاصله می توانید شماره گیری نمایید .به این ترتیب CallerID شما در حساب کاربریتان ذخیره می شود و در تماس های بعدی نیازی به وارد کردن Account Number نیست.

  • Account Number در صفحه اصلی حساب کاربری موجود است.
  • در صورتی که CallerID تلفنی که با آن تماس می گیرد بسته باشد یا به عبارت دیگر Unknown باشد ، سیستم قادر به شناسایی نخواهد بود و در هر تماس بایدAccount Number وارد شود.

روش شماره گیری:

برای شماره گیری می توانید از الگو های فوق استفاده نمایید:

شماره گیری سریع تهران 88571111
شماره گیری آسان تهران 02188571111
شماره گیری آسان شهرستان 07112551111
شماره گیری آسان موبایل 09123001111
شماره گیری کامل 982188571111
شماره گیری کامل با دو سفر 009888571111

برای سرعت بیشتر در پایان شماره گیری از کلید # استفاده نمایید.

ابزار ها

پس از تماس با شماره دسترسی میتوانید از ابزار های زیر استفاده نمایید.

اطلاع از میزان اعتبار 11#
Redial 12#
Speed Dial 1-9
پشتیبانی 150#
  • برای تعریف Speed Dial وارد حساب کاربریتان شوید.

 


Destination Rate gives you ...