تلفن اینترنتی یا viop امکان برقراری تماس تلفنی بر روی بستر اینترنت را فراهم می کند. ویژگی این روش تماس ارزان و قابل انعطاف می‌باشد به اینصورت که هزینه تماس از طریق اپراتور مخابراتی خذف شده و فقط هزینه تماس با مقصد را خواهید پرداخت.همچنین سرویس تلفن اینترنتی محدودیت مکانی ندارد و هرکجا که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد می‌توان از آن استفاده کرد.

دو روش کلی برای استفاده از تلفن اینترنتی یا voip وجود دارد :

  • نرم افزاری

برنامه موبایل

  • سخت افزاری

دستگاه ATA یا مبدل تلفن آنالوگ به دیجیتال


Destination Rate gives you ...